PhonePhone+45 59 44 97 91CartCart0

Søg efter produkt

✔ Salg af reservedele

✔ Landsdækkende servicevogne

✔ Serviceværksted i Vejle og Holbæk

Leasing

Vil du købe og eje, eller lease?

Hele vort produktprogram kan skræddersys til dit behov, så du får den mest rentable løsning!

Skal din virksomhed eje eller lease nyt materiel, så kan vi tilbyde professionel og kompetent rådgivning i leasingaftaler, som er nutidens form for finansiering.

Hvad er leasing?

Leasing er en finansieringsform som i virkeligheden er en mellemting mellem at leje og lånefinansiere, dette eftersom leasingtager ikke får ejendomsretten over maskinen der leases. Leasingyder, som oftest er et finansinstitution, har ejendomsretten til maskinen, mens leasingtager har brugsretten over maskinen.

Ved leasing betales en fast månedlig ydelse i hele leasingperioden. Leasingaftalen er et kontraktforhold mellem leasingyder og leasingtager, leverandøren af materiellet har som udgangspunkt intet med aftalen at gøre, andet end at leverandøren leverer materiellet til leasingtager og fakturerer leasingyder, derefter er selve leasingaftalen udelukkende et forhold mellem leasingyder og leasingtager.

Ønskes der en serviceaftale på materiellet/maskinen, så tegnes en sådan ved siden af leasingaftalen, denne indgås modsat leasingaftalen direkte med leverandøren.

Når en virksomhed vælger at lease, er der to forskellige leasingformer at vælge mellem – henholdsvis finansiel leasing og operationel leasing.

Finansiel leasing

Vælger virksomheden at bruge finansiel leasing, forpligter virksomheden sig til at købe, eller sørge for en køber, til den leasede genstand efter leasingaftalens ophør. Der vil i denne leasingform derfor reelt set ikke være tale om ”leje af en genstand”, men derimod om ”afbetaling på et køb”. Regnskabsmæssigt behandles en finansielt leaset genstand som et aktiv.

Operationel leasing

Vælger virksomheden at bruge operationel leasing, forpligter virksomheden sig ikke til at købe den leasede genstand efter leasingaftalens ophør. Leasingaftalen vil derfor stort set svare overens til det at ”leje en genstand”. Regnskabsmæssigt behandles operationel leasing som en driftsomkostning i resultatopgørelsen.

Du kan få leasingaftaler der finansierer dit materiel i perioder fra 24 - 84 måneders varighed. Når man indgår en leasingaftale så betaler man typisk en førstegangsydelse på f.eks. 10% af maskines værdi, samt en omkostning til stiftelse af leasingaftalen, derefter betaler man en fast månedlig ydelse og når leasingperioden er udløbet, repræsenterer maskinen en restværdi.

Lad os i samarbejde finde dit præcise behov, og dermed udregne den månedsydelse. Kontakt os allerede i dag, og lad os tage en snak om hvilken løsning der passer til dit behov, så vi i fællesskab kan finde den optimale købs og finansieringsmodel for dit næste køb.

Derfor er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os på telefon 59 44 97 91 og høre mere om vores service.

Sitemap
CloseClose